Wat kan Sonhora voor U doen?

Wat kan Sonhora voor U doen?Klankconcerten


Dit zijn ligconcreten waarin je je laat onderdompelen in een bad vol klanken. Je maakt een reis naar een andere zijnstoestand.  Je hele wezen wordt afgestemd op een hoger trillingsniveau.  


Lees meer over de klankconcertenIndividuele behandeling: klankrelaxatie, stemvorktherapie.


In een eerste behandeling probeer ik een algemeen beeld te krijgen van wie je bent en wat je nodig hebt. In eventueel volgende therapiesessies ga ik dieper in op wat op dat moment aan de orde is. Altijd staat jou nood op centraal. Intuitief haak ik daarop in.


Lees meer over de individuele klanktherapieVERKOOP VAN MIJN HANDGEMAAKTE INDIAANSE FLUITEN


In mijn atlier in Herselt maak ik zelf de bekende Sonhoraflutes. Lees er hier meer over:

http://sonhora.be/sonhoraflutes/index.htmlWORKSHOPS INDIAANSE FLUIT SPELEN


Op geregelde tijdstippen organiseer ik workshops in het spelen op de Indiaanse fluiten die ik maak. Zie agenda

   Contact


info@sonhora.be

0498081375